Посредуваме кај лидерите на пазарот.

Нашата работа е собирање на понуди и за клиентите одбираме по квалитет, најдобри решенија. За да успееме во тоа, соработуваме единствено со осигурителни куќи, кои постигнуваат најдобри резултати на пазарот.

 

 

Сопственички не сме поврзани со осигурителните куќи.

Во вршењето на својата дејност, пред се, должни сме да ги заштитиме интересите на своите клиенти. Поради тоа, нашите стручни тимови ги следат движењата на пазарот и измените во програмите и тарифите, со цел пописот на партнери да ги содржи сите осигурувачи со конкретните и најдобрите производи.