Осигурување на живот, ќе ги споредиме осигураните суми
и ке ви ја предложиме најдобрата програма на пазарот.

Имотни осигурувања

(стан или куќа). Заштита на недвижностите од временски и други незгоди преку квалитетна полиса за осигурување.

Автомобилска одговорност Испратете податоци за возилото, ќе ви препорачаме и ќе ви понудиме најдобро осигурување од автоодговорност.

Автомобилско каско

Каско осигурување на возила со најповолна премија и додатни попусти. 


Ви гарантираме најдобри осигурани суми и услови за осигурување на пазарот со едноставна споредба и изработка на понуди.

Во неколку минути пополнете го online прашалникот и дознајте што може да ви понудат осигурителите.

Online прашалник

Преку интерактивен online

прашалник испратете ни ги

најважните податоци потребни

за понуда.

Анализа на податоци

ќе ги споредиме понудите

на најдобрите осигурители.

Oптимлана понуда

изработка на оптимална

понуда и аргументација

на изборот.