Регистар на осигурителни брокери во ВФП АД Скопје

 

 

ВФП А.Д. Скопје осигурително брокерско друштво

1. Седиште - централа
Загребска 28 Б, локал 19 (на мезанин)
1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА.

 

Телефон: +389(2) 3298 356

Tелефакс: +389(2) 3298 355

E-mail: kontakt@wvp.mk

 

 

2. Подружница - Канцеларија 2 Скопје
Бул.Партизански Одреди бр.46 а, лок.3
Скопје 1000

 

 

3. Подружница - Канцеларија 3 Куманово
ул.ТРСТ б.б.
Куманово 1300

 
Унапредување на квалитетот на живот на нашите клиенти

Во областа на личните финансии и осигурувања често е присутна агресивна продажба и условено купување на програмите.

 

Наша цел е да овозможиме самостојно донесување на една од најважните животни одлуки на темел од независни и проверени информации.

 
Посредникот е поради повеќе причини најдобар избор за информирање и советување во полето на финансиските услуги.

Одгововараме за квалитетот на својата работа. Посредникот во осигурувањето е должен да ја извршува својата дејност така што ќе ги штити интересите на договорувачот на осигурањето, односно осигуреникот.